Місто-партнер Проекту ПРОМІС – м.Вінниця – піонер у сфері забезпечення гендерної рівності в житті громади. Саме Вінниця першою серед усіх міст України приєдналася до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Таке рішення було ухвалене Вінницькою міською радою 23 червня 2017 року. За нього проголосувало 45 місцевих депутатів.

Відповідно до Європейської Хартії рівності чоловіків та жінок, до якої приєдналася Вінниця, забороняється дискримінація за будь-якими ознаками статі, раси, етнічного або соціального походження, генетичних особливостей, мови, релігії або переконань, політичних або інших поглядів, належності до національних меншин, майнового стану, місця народження, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації. Хартія  «закликає європейські місцеві та регіональні органи самоврядування взяти на себе зобов’язання використовувати існуючі повноваження і партнерства для досягнення більшої рівності своїх громадян». Приєднавшись до Хартії, Вінницька міська рада добровільно взяла на себе зобов’язання забезпечити виконання положень Хартії в межах своїх повноважень.

Ідея щодо підписання Хартії рівності чоловіків та жінок виникла в ході дискусій в рамках засідань Секції з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Асоціації міст України, діяльність якої підтримує Проект ПРОМІС.  Окрім того, в рамках конкурсу гендерних ініціатив Проекту ПРОМІС та Асоціації міст України, Проект ПРОМІС підтримав вінницьку ініціативу щодо розробки програмного документу з метою сприяння реалізації зобов’язань щодо Європейської Хартії рівності чоловіків та жінок (автор ініціативи – ВООГО «Відкрите суспільство»).

У відеосюжеті Регіональний координатор Проекту ПРОМІС у Вінницькій області Оксана Бондар та голова ВООГО «Відкрите суспільство» Світлана Ходакова розповідають про вінницьку ініціативу щодо плану дій з впровадження Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.

Джерело: Телеканал ВІТА – “На часі”


zip Рішення Вінницької міської ради про приєднання до Європейської Хартії рівності чоловіків та жінок у житті місцевих громад