Джерело – Бердянська міська рада

kommunikacija_Яким чином налагодити ефективну інформаційну взаємодію між міською владою та цільовими групами? Як підвищити поінформованість цільових груп та інших зацікавлених учасників про діяльність міської влади? Відповіді на ці та інші питання з організації ефективної комунікації містяться в Комунікаційній стратегії Бердянської міської ради та її виконавчих органів, яка була затверджена на черговій сесії міської ради 23 травня депутатами міської ради.

Комунікаційна стратегія була розроблена в межах співпраці Бердянської міської ради з проектом міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності Євген Георгієв на попередньому розгляді проекту зазначив, що актуальності такого рішення диктує час, що потрібно запроваджувати нові методи інформування населення про роботу міської влади, чути громаду і більше залучати до спільних дій.

Головна мета Комунікаційної стратегії Бердянської міської ради та її виконавчих органів (далі Комунікаційна стратегія) – налагодити ефективну інформаційну взаємодію між міською владою та цільовими групами, зацікавленими у практичному впровадженні проектів, спрямованих на підвищення економічного та соціального добробуту міста та його мешканців, а також на розвиток у місті громадянської культури, що ґрунтується на взаємоповазі та суспільному діалозі.

Також важливими завданнями є налагодження ефективної системи внутрішніх і зовнішніх комунікацій міської ради та її виконавчих органів із цільовими групами та реалізація цільових комунікаційних кампаній щодо підвищення обізнаності цільових груп.

Проект стратегії було розроблено консультантом проекту ПРОМІС Дмитром Коником та медіа-експертом проекту ПРОМІС Андрієм Сусленко. Комунікаційна стратегія складається з ситуаційного аналізу чинної системи комунікації Бердянської міської ради та її виконавчих органів (дослідження медіа активності навколо міста Бердянськ, SWOT-аналіз комунікаційної діяльності, аналіз стейкхолдерів, опис джерел та каналів комунікації із цільовими аудиторіями), визначення цільових аудиторій та основних стратегій комунікації з ними. Також надані практичні рекомендації щодо проведення комунікаційних (інформаційних) компаній та моніторингу з вимірювання досягнення цілей комунікаційних кампаній.

В чому актуальність прийняття цього документу? Для досягнення стратегічного бачення розвитку міста, зазначеного в Стратегії розвитку Бердянська до 2027 р., необхідна ефективна інформаційна діяльність та активна комунікація. Комунікаційні заходи міської влади мають сприяти реалізації рішень, цілей та бачень стратегічного розвитку громади. І використання запропонованих сучасних методів планування та впровадження комунікаційних кампаній надасть можливість забезпечити ефективну комунікацію з усіма пріоритетними цільовими аудиторіями.

Додамо, що розробка та затвердження Комунікаційної стратегії — є одним з проектів Плану заходів на 2018-2021 роки з реалізації Стратегії розвитку м. Бердянськ на період до 2027 року. Цей план було затверджено рішенням сорок дев’ятої сесії Бердянської міської ради 30 серпня 2018 р. №65.

Щодо практичної імплементації Комунікаційної стратегії, то розпорядженням міського голови буде створена робоча група з її впровадження та реалізації інформаційних компаній. Методичні рекомендації, щодо планування інформаційних компаній та план імплементації також були надані експертом проекту.