1Одним із завдань Проекту ПРОМІС в рамках компоненту “Підтримка розвитку і підвищення ефективності діяльності малих та середніх підприємств” є сприяння комерціалізації результатів наукових досліджень університетів завдяки налагодженню партнерства з бізнесом. Академічне підприємництво є одним із шляхів розбудови сучасної моделі університетської освіти та механізмом активізації розвитку малого та середнього підприємництва через трансфер інновацій і технологій у різні сфери економіки та життєдіяльності міст.

З метою обговорення важливості впровадження прикладних досліджень в реальному секторі економіки, зокрема на малих та середніх підприємствах, 19 березня 2019 року Проект ПРОМІС провів круглий стіл на тему «Партнерство університетів та бізнесу: комерціалізація університетських досліджень», в якому взяли участь представники університетів, малих та середніх підприємств, органів місцевого самоврядування, а також профільні експерти.

Учасники дискусії обговорили тематику та інфраструктуру академічного підприємництва в Україні, проблеми та перспективи його розвитку, а також сформулювали рекомендації для стимулювання розвитку академічного підприємництва.

Також під час круглого столу було презентоване дослідження щодо стану комерціалізації університетських досліджень у розрізі 16 міст-партнерів Проекту ПРОМІС у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській та Полтавській областях. За словами Микола Барановського, консультанта Проекту ПРОМІС, Директора Інституту інклюзивного розвитку, дослідження показало, що різні заклади міст-партнерів Проекту ПРОМІС перебувають на різних стадіях формування інноваційної інфраструктури, реалізації наукових розробок, патентної активності. Причини, через які гальмується впровадження у практику результатів наукових досліджень університетів різноманітні, але головною серед них є відсутність співробітництва між наукою та бізнесом і неготовність останнього впроваджувати в життя результати наукових розробок.