Джерело та повний текст: журнал «ECOBUSINESS. Екологія підприємства»

Автор: Олександр Ігнатенко, Головний експерт з міжвідомчої співпраці та економічного розвитку Проекту ПРОМІС

Новина_4_120 березня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про стратегічну екологічну оцінку» № 2354-VIII, що є одним із ключових вимог Угоди про асоціацію. Закон встановлює порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки, механізм проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення і моніторингу впливу виконання документа державного планування на навколишнє середовище.

З 2015 року Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади реалізує в Україні проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС).

Одним із напрямів діяльності Проекту є підтримка процесів децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях.

Також проектом забезпечується сприяння підвищенню інституційної спроможності місцевих органів влади, формуванню політики співпраці між різними рівнями влади для розвитку децентралізації.

Сталою темою Проекту є інтеграція питань екологічної збалансованості. Тому всі ініціативи Проекту ПРОМІС аналізуються на предмет того, чи матимуть вони негативний вплив на довкілля, яким чином найкраще обмежити такий негативний вплив і як максимізувати можливий позитивний вплив.

За 4 роки діяльності проекту експерти та консультанти допомогли містам-партнерам з розробкою Стратегій розвитку міст та планів з їх реалізації, серед яких представники чотирьох регіонів України.

Містами-учасниками стали: Івано-Франківськ, Яремче, Коломия, Долина (Івано-Франківська область); Вінниця, Жмеринка, Хмільник, Ладижин (Вінницька область); Полтава, Кременчук, Миргород, Комсомольськ (Полтавська область); Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар (Запорізька область).

Важливим аспектом під час розроблення Стратегій розвитку міст та планів з їх реалізації стала стратегічна екологічна оцінка (далі — СЕО).

Варто зазначити, що напрацювання Проекту ПРОМІС зі стратегічної екологічної оцінки Стратегій розвитку міст та планів з їх реалізації увійшли в розроблений Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», що був прийнятий у березні 2018 року за № 2354-VIII (далі — Закон). Цей нормативно-правовий акт визначає СЕО, зокрема у:

процедурному аспекті як порядок визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, який включає:

  • визначення обсягу СЕО,
  • складання звіту про СЕО,
  • проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби — транскордонних консультацій),
  • врахування у документі державного планування звіту про СЕО,
  • результати громадського обговорення та консультацій,
  • інформування про затвердження документа державного планування;

змістовному визначенні як систематичного процесу виявлення ймовірних екологічних наслідків пропонованих стратегій, планів і програм, їх урахування під час ухвалення рішень, які стосуються цих стратегій, планів і програм.

Із вищесказаного можна виділити мету СЕО — це сприяння врахуванню екологічних міркувань у процесі підготовки та прийняття стратегій, планів і програм для забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння збалансованому (сталому) розвитку.

Іншими словами, метою СЕО є розробка стратегії, планів та програм більш «зеленими», тобто зменшити їх негативний вплив на довкілля, здоров’я населення, а також збільшити позитивний вплив (покращити стан довкілля та здоров’я населення).