10187_800x600_07463038Жмеринка приєдналася до переліку міст-партнерів Проекту ПРОМІС, що обирають шлях стабільного та прогнозованого розвитку. 10 жовтня на засіданні Жмеринської міської ради, депутати схвалили Стратегію розвитку міста до 2030 року, яку було розроблено за підтримки Проекту ПРОМІС.

Документ враховує запити громадськості та бізнесу і визначає два ключові напрями: посилення конкурентоспроможності міста та покращення якості життя його мешканців.

Сьогодні Жмеринка – це важливий пункт залізничного сполучення, проте монопрофільність міста робить його вразливим до змін в одній конкретній галузі. В таких умовах неабиякої актуальності набуває питання загальної диверсифікації економічної діяльності та підтримки МСБ з особливим фокусом на жіночому підприємництві.

Відсутність постійної співпраці МСБ з місцевою владою створює чимало перешкод на шляху запровадження сприятливого середовища для його розвитку. Для розв’язання цієї проблеми Стратегія передбачає побудову дієвого консультаційного органу та налагодження його постійної діяльності та звітності.

Для підвищення якості життя містян Стратегія передбачає створення екологічного та енергоефективного міського середовища, покращення інфраструктури міста, забезпечення високих стандартів адміністративних послуг, інклюзивності та підвищення рівня освіти.


З-поміж чималої кількості наявних методик стратегічного планування підхід Проекту ПРОМІС є унікальним з огляду на такі чотири компоненти: залучення громадськості на всіх етапах розробки та впровадження стратегії розвитку міста, врахування аспектів гендерної рівності, досягнення цілей екологічної збалансованості, створення відповідальних органів і супровід процесу досягнення цілей, впровадження завдань і заходів стратегії.

Проект ПРОМІС вважає, що стратегічне планування дає ОМС комплексний інструмент, який поєднує аналіз поточних подій, прогнози соціально-економічного розвитку та сценарії можливого майбутнього з виробленням стратегії його досягнення. Також це планування допомагає формувати загальне бачення перспектив і розробляти конкретні покрокові проекти розвитку, зрозумілі для територіальної громади, стейкхолдерів і суспільства загалом. Затвердження стратегії дає не лише чіткий, деталізований план сталого розвитку міста, а й сприяє залученню для реалізації програм і заходів, визначених у стратегії, необхідних ресурсів за кошт державного й обласного фінансування та міжнародної донорської допомоги.