За підтримки Проекту ПРОМІС для міст-партнерів було розроблено маркетингові стратегії та бренди, які допомогли громадам не лише ідентифікувати свою унікальну ідентичність, а й ефективно її демонструвати. Як стратегії, так і бренди відобразили сприйняття територій самими мешканцями, адже створено їх лише в умовах активного діалогу з представниками органів місцевого самоврядування та громади. У кожній громаді вони сприяли формуванню цілісного іміджу території, активізації інвестиційних процесів, підвищенню конкурентоспроможності місцевого бізнесу й покращенню рівня життя мешканців.Розробку маркетингової стратегії Івано-Франківська здійснено з метою формування позитивного іміджу міста відповідно до Стратегії його розвитку. Імідж міста є так само важливим чинником його розвитку, як і земля, матеріальні активи та кадри. В умовах посилення конкуренції за ресурси зростає і роль вдалого позиціонування міста, яке дозволяє залучати зовнішні ресурси для власного розвитку.