Для міст-партнерів Проект ПРОМІС допоміг розробити 21 важливий̆ стратегічний документ, що відображає насамперед плідну співпрацю та порозуміння між представниками малого й середнього бізнесу, органів місцевого самоврядування та громади. Створені програми стали дороговказами для міст і допомагають реалізовувати чітку та дієву політику, ухвалювати послідовні рішення задля підвищення ефективності функціонування малого й середнього бізнесу, посилення експортної діяльності та покращення бізнес-середовища загалом.Головною метою Програми є забезпечення умов для посилення конкурентоспроможності місцевих МСП шляхом реалізації Плану заходів, що включає перелік конкретних проектів для покращення бізнес-клімату, розвитку бізнес-інфраструктури та послуг, доступу до фінансових ресурсів, посилення співпраці органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, бізнес-об’єднань щодо спільного вироблення та реалізації політики розвитку підприємництва, а також покращення навичок та вмінь власників та персоналу МСП

Програма є результатом співпраці і порозуміння представників малого та середнього підприємництва міста, громадського активу, міської ради, проекту ПРОМІС. При розробці цієї програми був врахований успішний досвід ЄС розвитку малого бізнесу, національні пріоритети економічного розвитку, визначені в Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, а також місцеві особливості Яремчанського регіону

Метою програми є розбудова екосистеми розвитку підприємництва у Вінницькій міській територіальній громаді для забезпечення конкурентоспроможності місцевих МСП в Україні та на міжнародних ринках, а також залучення населення до підприємницької діяльності.

Метою Програми посилення конкурентоспроможності МСП м. Миргорода є підвищення ефективності функціонування малого і середнього бізнесу шляхом удосконалення умов ведення підприємницької діяльності та спрощення використання інструментів розвитку бізнесу, доступ до яких для МСП є ускладненим. Програмою сформовано реалістичний, комплексний план дій для покращення конкурентоспроможності МСП міста.

Ця програма є результатом співпраці і порозуміння представників малого та середнього підприємництва міста, громадського активу, міської ради, проекту ПРОМІС. Розробники цієї програми прагнули на підставі вдалої європейської практики, а також з урахуванням національних, обласних, міських пріоритетів економічного розвитку напрацювати дієві, реалістичні заходи з розвитку конкурентоспроможності МСП м. Полтава.

Ця програма є результатом конструктивної комунікації і роботи міської влади м. Бердянськ, представників малого та середнього бізнесу, громадського сектору та фахівців проекту ПРОМІС. З метою формування дієвої програми було опрацьовано та використано успішний зарубіжний досвід розвитку МСП, насамперед шляхом застосування та адаптації принципів Акту про малий бізнес для Європи. Також при розробці програми було враховано національні та регіональні пріоритети, визначені Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2021 року, Стратегією розвитку Запорізької області на період до 2021 року, Стратегією розвитку м. Бердянськ на період до 2027 року.

Ця Програма є результатом співпраці міської влади, представників МСП, фахівців проекту ПРОМІС, в ній представлено спільне бачення шляхів розвитку і посилення конкурентоздатності місцевого малого та середнього бізнесу. При розробці Програми було використано кращі практики розвитку МСП, структурування проблем і завдань здійснено шляхом адаптації принципів Акту про малий бізнес для Європи.

Головною метою Програми є забезпечення умов для посилення конкурентоспроможності місцевих МСП шляхом реалізації Плану заходів, що включає перелік конкретних проектів для покращення бізнес-клімату, розвитку бізнес-інфраструктури та послуг, доступу до фінансових ресурсів, посилення співпраці органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, бізнес-об’єднань щодо спільного вироблення та реалізації політики розвитку підприємництва, а також покращення навичок та вмінь власників та персоналу МСП

Метою цієї Програми є вироблення місцевої політики та напрацювання ефективних рішень для розвитку експортної діяльності в м. Горішні Плавні, яка ґрунтується на наявних в місті ресурсах та умовах господарювання, враховує стратегічні напрями розвитку міста, регіональні та національні пріоритети розвитку МСП, а також європейські та світові ринкові тенденції

Програма містить 5 розділів та 1 додаток. У першому розділі розглянуто перспективи розвитку експорту суб’єктами МСП. У другому розділі проаналізовано стан розвитку експорту в місті, визначено послуги міської ради та інших зацікавлених сторін щодо підтримки експорту. Третій розділ охоплює стратегічні напрями розвитку експортної діяльності МСП. Четвертий розділ містить конкретні проекти щодо нарощування експорту місцевого МСП. У п’ятому розділі розкрито питання координації виконання та моніторингу Програми