Site_Ukr-2020-03-11Запоріжжя є одним із найбільших промислових центрів України та Східної Європи, у якому сконцентровано потужні підприємства чорної та кольорової металургії, машинобудування, енергетики, хімічної та будівельної промисловості. Водночас це є чинником екологічних проблем, які в місті нагромаджувалися й поглиблювалися десятиліттями та із часом стали причиною неабиякого занепокоєння для його жителів. Завдяки співпраці Запорізької міської ради з Проектом ПРОМІС під час розроблення стратегії розвитку міста, громаду Запоріжжя нарешті почули щодо болючої теми – стану довкілля. Повноцінно долучившись до процесу стратегічного планування, місцеві жителі та представники громадських організацій наполягли на врахуванні екологічних аспектів у подальшому розвитку міста: у результаті численних дискусій громадськість відстояла свою позицію, тож охорону довкілля було визначено одним із ключових напрямів у розвитку Запоріжжя на наступне десятиліття.

Запорізька міська рада затвердила Стратегію розвитку міста до 2028 року у 2017 році. Дорожню карту змін для Запоріжжя розробляла Координаційна рада за участі представників влади, громадськості й бізнесу та за експертної підтримки консультантів Проекту ПРОМІС. Було визначено стратегічне бачення, напрями та цілі розвитку Запоріжжя, а також підготовлено План заходів з реалізації Стратегії розвитку міста на 2018–2020 роки , що репрезентує перший етап утілення змін з урахуванням конкретних дій, часових меж і розподілу відповідальності й ресурсів.

Високий рівень розвитку промисловості в Запоріжжі відбувається паралельно зі значним техногенним навантаженням на довкілля, що спричиняє забруднення повітряного та водного басейнів, земельних ресурсів, негативно впливає на здоров’я населення. Ускладнює екологічну ситуацію в місті також близькість великих промислових підприємств до житлових забудов. Тому перед затвердженням Стратегії розвитку Запоріжжя робоча група з проведення стратегічної екологічної оцінки з допомогою профільних експертів Проекту ПРОМІС підготувала Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Стратегії розвитку міста. До пошуку способів ефективного поєднання економіки й екологічних пріоритетів долучилися близько 50 осіб: представники громадськості, екологічних організацій, депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради, бізнесу, а також освітяни й науковці. Фахівці переконані, що СЕО надалі повинна стати інтегральною частиною стратегічного планування розвитку міст, забезпечуючи тим самим максимальну ефективність і швидкість ухвалення управлінських рішень, які не шкодять довкіллю, а поліпшують його.

quot

«Дуже важливо залучати містян до процесу стратегічного планування. Буває нелегко, але в Запоріжжі нам це вдалося. Зокрема, активно про себе заявили представники екологічних організацій. Вони виявилися грамотними та конструктивними: не лише порушували гострі питання, а й водночас були готові до співпраці та компромісів, розподілу відповідальності за втілення ідей» — зазначила Світлана Кругляк, регіональна координаторка Проекту ПРОМІС у Запорізькій області.

Звісно, Запоріжжя й надалі відіграватиме суттєву роль в економіці країни, однак зміна парадигми сучасної економіки як елементу забезпечення сталого розвитку потребує радикальних змін у підходах до економічної діяльності, ощадливого ставлення до всіх видів ресурсів, пошуку способів для скорочення негативних впливів на довкілля в процесі життєдіяльності.

Стратегічна екологічна оцінка — це новий для України інструмент реалізації екологічної політики, який ґрунтується на простому принципі: краще запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи. Великі міста зі складною структурою економіки від проведення СЕО отримують значні переваги, адже екологічна оцінка є хорошим сигналом для інвесторів, та й привілеєм для держави загалом. Тож, якщо Україна позиціонує себе як країна, яка сповідує загальноєвропейські цінності, — збереження довкілля є важливою частиною її іміджу та майбутнього розвитку.

Відповідно до пропозиції робочої групи із СЕО в Запоріжжі з-поміж стратегічних напрямів розвитку міста було виділено напрям «Місто здорового довкілля та ресурсозбереження», у рамках якого на першому етапі реалізації Стратегії розвитку Запоріжжя заплановано втілення таких проектів, як будівництво полігону твердих побутових відходів, відновлення й підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, термомодернізація 60 будівель бюджетної сфери, реконструкція систем теплозабезпечення.

quot

Вважаю процедуру СЕО надважливою. Вона є публічною та прозорою, її монополізація чи використання в корупційних схемах видаються малоймовірними. Цінним є те, що до процесу залучаються не лише фахівці, а й умотивовані члени громади, які добре знають локальні проблеми довкілля. Отже, стратегічна екологічна оцінка дає змогу системно підходити до планування на місцевому рівні.
Наша міська влада наважилася на СЕО Стратегії розвитку міста, незважаючи на те, що тоді відповідний закон ще не було прийнято. Це дало можливість Запоріжжю продемонструвати свою сучасність та інноваційність і практично виділити окремий стратегічний напрям, який передбачає конкретні дії задля покращення довкілля.
Ще одна цінність СЕО полягає в проведенні громадських обговорень, консультацій, створенні живого діалогу, підготовці публічного звіту — у підсумку отримуємо справжнє бачення громади», — зазначає Ірина Пірогова, голова Запорізької обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги.

Опосередкованим здобутком від проведення СЕО стало створення «Еко коаліції Запоріжжя» — неформального об’єднання громадян, яке згуртувало громадських активістів, журналістів, науковців і депутатів задля контролю заходів влади щодо довкілля. За словами представників екологічних організацій, проведення СЕО стало для них цінним досвідом і допомогло не лише зрозуміти суть процесу, а й водночас усвідомити потребу в подальшому навчанні, щоб на майбутнє самостійно добирати вдалі індикатори визначення результативності проектів, знати способи більш активного залучення громадян до стратегічних процесів у місті.

Фахівці зазначають, що ефективна участь громадськості є ключовим компонентом для успіху СЕО, адже вкрай важливо переконатися, що громаді, на яку стратегія розвитку матиме безпосередній вплив, надано можливість висловити свою думку щодо її реалізації. Глибоко усвідомлюють необхідність поліпшення стану довкілля і представники найбільших підприємств міста.

quot

«Звісно, стратегічне планування не розраховане на миттєві результати, але разом із проведенням СЕО автоматично змінюється імідж міста, який, наприклад, у Запоріжжі сформувався лише на тлі наявності великої кількості металургійних підприємств. Виникає більш позитивне ставлення до підприємств, які постачають свою продукцію на зовнішні ринки, — цінується, що виробництво відбувається в належних екологічних умовах.
У Запоріжжі надзвичайно активна громадськість загалом, а ті, хто опікується питаннями екології — особливо. Залучена до проведення СЕО громада мала нагоду усвідомити власну причетність до змін у місті. Зараз поступово змінюються принципи роботи й культура підприємців: упроваджуючи у виробництво екологічно ощадливі технології, вони демонструють відповідальність і завбачливість. Заснований між підприємцями Запоріжжя та рештою громади діалог вивів питання довкілля на новий рівень суспільного розуміння.
Ще один із позитивних результатів проведення СЕО — розвіювання міфів і підвищення обізнаності громади щодо реального стану речей у сфері стану довкілля. Навчаючись брати участь у прийнятті управлінських рішень, люди поступово усвідомлюють, що всі бажані для запровадження ініціативи мають певну вартість, а тому повинні бути пріоритезовані. Коли ідеї переводяться на економічні рейки, то виникає відчуття відповідальності», — переконана Лариса Оленковська, консультантка Проекту ПРОМІС.

Екологічний аспект є важливою складовою підходу Проекту ПРОМІС, реалізовуваною в усіх без винятку стратегіях, програмах, ініціативах і планах дій 16 міст – партнерів Проекту. Адже інтеграція екологічної політики до соціально‑економічного розвитку дає можливість не лише стабілізувати стан довкілля в Україні, а й перейти до моделі сталого розвитку. У Запоріжжі стан довкілля було визначено найважливішою складовою для збалансованого розвитку міста. Вдала імплементація запланованих дій щодо відновлення та збереження довкілля допоможе досягти основної мети Стратегії розвитку Запоріжжя до 2028 року — перетворення його на сучасне європейське місто.


pdf Завантажити історію успіху