Сила й привабливість територіальних громад полягає у їх несхожості. В основу маркетингових стратегій територіальна громада має закладати власні унікальні ресурси. Так, одним з основних напрямів діяльності Стратегії розвитку Коломиї є розвиток міста, як регіонального, економічного та туристичного центру Прикарпаття. Реалізація Маркетингової стратегії Коломийської міської об’єднаної територіальної громади сприятиме розвитку мережі регіональних та міжнародних зв’язків, підвищенню туристичного потоку та ширшому використанню інвестиційних можливостей.

Маркетингова стратегія дозволить створити позитивний імідж Яремчанщини та сприятиме покращенню добробуту мешканців, економічній стабільності, збільшенню туристичного потоку , розвитку інфраструктури та покращенню інвестиційної привабливості регіону.

Маркетингова стратегія Мелітополя забезпечує досягнення містом уточненого бачення: Мелітополь – «Зелена перлина» українських степів, комфортна для людей різних культур, модернова та приваблива для підприємницької успішності, відкрита для креативності та здорового способу життя. Відповідно до Стратегії Мелітополь – простір, що створює можливості для успішного розвитку освіти, міжкультурного діалогу та бізнесу, готового до міжнародної співпраці.

Розробка Маркетингової стратегії міста Бердянська є одним із інструментів реалізації Стратегії розвитку міста на період до 2027, яка передбачає гармонійний та багатогранний розвиток міста. Результатом впровадження Маркетингової стратегії має стати залучення додаткових ресурсів для розвитку міста, збільшення кількості туристів та збереження людського потенціалу шляхом підвищення якості життя.

Мета розробки та впровадження Маркетингової стратегії міста Вінниці-2020 обумовлена цілями Стратегії розвитку «Вінниця – 2020», що полягає у вирішенні проблем місцевого економічного розвитку, формуванні сприятливого клімату для зовнішніх інвесторів і місцевого бізнесу, активізації інвестиційних процесів, впровадженні інновацій, підвищенні конкурентоспроможності місцевих підприємств, покращенні життя мешканців міста. Одним з важливих завдань Стратегії є залучення транснаціональних компаній в різні галузі економіки міста. Економічний розвиток буде основою розбудови сучасного, цікавого, комфортного міста з якісною зручною інфраструктурою та сильною, активною територіальною громадою, яке шанує традиції, втілює інновації та прагне стати містом доброзичливих, усміхнених людей

Розробка Маркетингової стратегії міста Енергодар на період до 2023 року та її подальше впровадження обумовлені цілями Стратегічного плану розвитку міста до 2027 року, що полягають у забезпеченні економічного зростання, підвищенні конкурентоспроможності міста, покращенні якості життя мешканців. Зростання місцевої економіки планується забезпечити через стимулювання інвестицій у нові та діючі підприємства без збільшення техногенного навантаження на довкілля. Це можливо здійснити за умови створення сприятливого бізнес-середовища, виваженої інвестиційної політики міської влади та активної маркетингової діяльності.

Розробку маркетингової стратегії Івано-Франківська здійснено з метою формування позитивного іміджу міста відповідно до Стратегії його розвитку. Імідж міста є так само важливим чинником його розвитку, як і земля, матеріальні активи та кадри. В умовах посилення конкуренції за ресурси зростає і роль вдалого позиціонування міста, яке дозволяє залучати зовнішні ресурси для власного розвитку.