Проект ПРОМІС підтримав розробку стратегій розвитку для міст-партнерів. Методологія стратегічного планування передбачала застосування експертно-громадського підходу. Тож у кожному місті було створено робочі групи, до яких входили представники влади, бізнесу, громади. Далі спільно з громадами міст було розроблено плани реалізації стратегій та індивідуальні системи моніторингу результатів впровадження стратегій.У процесі опрацювання Стратегії розвитку Долинського субрегіону фахівці Проекту ПРОМІС здійснювали методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, отриманих під час здійснення процесу планування, забезпечували надання консультаційних послуг з питань, які належать до всіх аспектів стратегічного планування

Стратегія скерована на покращення умов життя як мешканців міста, так і гостей, туристів, інвесторів через поліпшення бізнес- та інвестиційного клімату, його культурної привабливості, якості міського середовища та системи надання ринкових і неринкових послуг

Стратегія розвитку Жмеринки переслідує три основних цілі: покращення умов життя мешканців, поліпшення бізнес- й інвестиційного клімату та підвищення туристичної привабливості міста. Для досягнення поставлених задач Стратегія спирається на сильні сторони, галузі та конкурентні переваги, що й лягли в основу документа.

Розробка та реалізація Стратегії здійснена на основі системи взаємопов’язаних документів, зокрема і стандартів ЄС в сфері планування розвитку територіальних громад. Її мета – вирішити спільні проблеми і реалізувати завдання з ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства.

Стратегія курорту «Хмільник»– це перший крок в реалізації нових підходів до розвитку краю, що базуються на його сильних сторонах і можливостях, на спільному баченні комплексного розвитку курорту державного значення з урахуванням соціально-економічних інтересів населення, ефективного використання природного та історико-культурного потенціалу та забезпечення при цьому екологічної безпеки. Результатом реалізації стратегії розвитку курорту «Хмільник» стане збалансований розвиток усієї громади міста.

Стратегія розвитку туризму – це стратегія, метою якої є залучення нових інвестицій у даний сектор та підвищення якості послуг, що надаються як туристам, так і місцевим мешканцям. Територіальні громади, котрі добились успіху в реалізації подібних стратегій, націлених на розширення кола клієнтів або приваблення туристів на більший термін перебування, як правило, визначають низку ключових компонентів своїх планів щодо як залучення інвестицій, так і загальної комфортності й безпеки перебування на даній території, використовуючи при цьому силу громади, оптимізацію ресурсів громади, розвиток зв’язків між елементами системи, формування кластерів гостинності та використання відповідного синергетичного ефекту, постійних інновацій та підвищення продуктивності, інвестування в людський капітал та збереження й відтворення природного навколишнього середовища.

Генеральна мета Стратегії – перетворення міста Ладижина на конкурентоспроможне місто, підвищення рівня добробуту, покращення середовища життя та праці, умов для всебічного розвитку мешканців міста. Ця мета досягається через систему цілей та завдань Стратегії, що у свою чергу ґрунтується на вибраних пріоритетах соціального партнерства. Основними розділами документу є аналітична та змістова частини: перша містить аналіз найгостріших проблем міста, ідентифікованих на основі опитування мешканців та місцевих експертів; друга містить загальну характеристику вибраних пріоритетних сфер, зокрема, оцінку сильних та слабких сторін у кожній сфері, обґрунтування стратегічних рішень та опис цілей і завдань

Мета Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громад, раціональне використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу

Стратегія спрямована на економічний розвиток як процес стратегічного партнерства, який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у нові та існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання, створення умов для цього розвитку на тривалий період. Економічний розвиток спрямований на виробництво найбільшої кількості благ і створення максимальної кількості робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності, яка полягає у динамічному й більш стабільному розвитку у порівнянні з іншими регіонами, у розвитку місцевих фірм, що перемагають своїх конкурентів з інших регіонів (зі збуту, експорту, продуктивності, доходах) та джерелом якої є місцеві умови для ведення бізнесу – сприятливе бізнес-середовище

Мета Стратегії розвитку міста Горішні Плавні полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціональне використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу