Моніторинг ефективності впровадження Стратегії розвитку міста за допомогою екологічних індикаторів є важливою формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля матиме реалізація Стратегії, та необхідною передумовою збалансованого розвитку міста. Реалізація Стратегії, за умови дотримання екологічних вимог, має сприяти зменшенню антропогенного навантаження на довкілля. Поєднання зусиль, спрямованих на розвиток бізнесу та створення креативного, життєвого й гуманітарного простору розвитку людини, із зусиллями, спрямованими на енергоефективність і екологізацію, забезпечуватиме розвиток Кременчука як міста високої якості життя.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи. Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку планів і програм з метою забезпечення збалансованого розвитку. СЕО міста Мелітополя показала, що Стратегія на період до 2030 року базується на принципі збалансованого розвитку, оскільки стратегічні напрями розвитку міста, визначені в Стратегії, охоплюють економічну, екологічну і соціальну складові.

Стратегічна екологічна оцінка дозволяє відслідкувати фактичні наслідки заходів, предбачених Стратегією розвитку міста Жмеринки, та їх вплив на довкілля та здоров’я населення. Екологічний аналіз дає змогу завчасно виявити негативні тенденції та вжити заходів з їх усунення. Основним можливим чинником змін антропогенного характеру у Жмеринці є перспектива розвитку міста як транспортно-логістичного вузла та промислового центру.

Моніторинг екологічних індикаторів ефективності впровадження Стратегії розвитку міста є важливою формою контролю впливу Стратегії на довкілля, що є необхідною передумовою забезпечення збалансованості розвитку. Під час розробки Стратегії була налагоджена тісна співпраця між Робочою групою з проведення Стратегічної екологічної оцінки та розробниками Стратегії.

Стратегічна екологічна оцінка Стратегії розвитку курорту «Хмільник» на період до 2027 року здійснювалася за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади, та Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні. Оцинка здйснювалась Робочою групою з СЕО. Стратегія розвитку курорту «Хмільник» спрямована на зменшення антропогенного впливу на довкілля.

Моніторинг ефективності впровадження Стратегії за допомогою екологічних індикаторів є важливою формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля вона матиме, а також необхідною передумовою забезпечення збалансованості розвитку міста Івано-Франківськ. Стратегічна екологічна оцінка Стратегії розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 року здійснювалася за підтримки Проекту ПРОМІС, який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади. Для проведення СЕО було створено спеціальну Робочу групу.

Стратегічна екологічна оцінка Стратегії розвитку міста Горішні Плавні до 2028 року здійснювалася за підтримки Проекту ПРОМІС, який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади, та Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні. Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дала можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.