Одним із пріоритетів діяльності Проекту ПРОМІС було підвищення інституційної спроможності органів місцевої влади та самоврядування, зокрема, через підвищення фахового рівня службовців у сфері місцевого економічного розвитку (МЕР).

У цьому розділі ви знайдете програмні та методичні напрацювання експертів Проекту ПРОМІС з МЕР, що стануть корисними для професійної підготовки представників органів місцевого самоврядування.

TAR01304

В рамках Меморандуму про співпрацю з Національною академією державного управління при Президентові України (НАДУ) Проектом ПРОМІС було розроблено Спеціальну Професійну (сертифіковану) програму підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого економічного розвитку, з навчальним обсягом 3,6 кредити ЄКТС (108 академічних годин).

Мета програми – досягти відповідності знань державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування принципам МЕР, методам, інструментам і фінансовим можливостям для їх реалізації, та як результат здатності ефективно сприяти МЕР у практичній площині.

pdf
pdf
pdf

Протягом 2017-2019 років за підтримки Проекту ПРОМІС на місцевому рівні спеціальне навчання пройшли 46 тренерів з МЕР. Крім того, було напрацьовано практичні посібники з місцевого економічного розвитку для викладачів та слухачів.

Викладацький посібник зосереджує увагу на методологічних і методичних підходах до викладання професійної програми «Місцевий економічний розвиток». Він містить практичні інструменти та поради для проведення навчання, тренінгів, семінарів з питань місцевого економічного розвитку

pdf

Посібник з основ теорії і практики МЕР «Місцевий економічний розвиток – шлях до процвітання громади» допоможе зрозуміти специфіку та сутність місцевого економічного розвитку, незалежно від контексту та ситуації. Його мета – допомогти місцевим органам влади та їхнім партнерам у приватному, державному та неприбутковому секторах провадити ефективну діяльність зі створення більш стабільного та сталого майбутнього у своїх громадах.

pdf