Тема гендерної рівності є наскрізним питанням Проекту ПРОМІС. Рівна участь жінок і чоловіків у розвитку міст – запорука економічного зростання, підвищення безпеки та успішності як для суспільства в цілому, так і для кожної людини. Ці питання впроваджуються через напрями стратегічного планування, підтримку малого та середнього бізнесу та завдяки муніципальній співпраці.

TAR05295

Головними компонентами, впровадження елементiв гендерної рівності, є:

Підтримка підприємництва і жінок у бізнесі

Це відбувається шляхом підтримки новоствореної асоціації підприємств, що належать жінкам, і через інтеграцію феміністичного підходу до всіх заходів з розвитку малих та середнiх пiдприємств (МСП).

Mockup-GENDER Серед основних досягнень є зокрема те, що на сьогодні підготовлено та опубліковано комплексне аналітичне дослідження «Інклюзивний розвиток бізнесу: жіноче підприємництво в Україні», яке створює міцну базу для забезпечення участі жінок в економічному секторі. Документ був представлений на Міжнародній конференції з розвитку інклюзивного бізнесу, на якій розглядалися кращі канадські підходи до підтримки жінок у бізнесі. Крім того, в Україні та Канаді булo проведено дві навчальні поїздки з жіночого підприємництва, де більше ніж 60 % учасників були жінки.

Підтримка гендерних ініціатив спільно з АМУ

Прoект ПРОМІС у спiвпрацi з Асoцiацiєю Мiст Украïни (АМУ) фiнансує гендернi iнiцiативи представленi мiстами з усiєï краïни. У рамках двох конкурсів прoведених у 2017 і 2018 роках, профінансовано п’ятнадцять ініціатив, спрямованих на сприяння участі жінок у різних сферах муніципального життя. Це дозволило зробити важливі дослідження, провести необхідні тренінги та підвищити обізнаність серед широкого загалу щодо участі жінок у бізнесі. Зокрема, у 2018 році підготовлено три гендерні профілі/паспорти (Житомир, Львів, Харків); опубліковано один  посібник з інтеграції гендерної складової у проекти, програми та заходи для посадових осіб місцевого самоврядування; проведено широкомасштабну кампанію із залучення жінок до ІТ-сектору (Тернопіль); проведено стажування для 20 жінок у міській раді (Дніпро); проведено гендерний аналіз Стратегії розвитку підприємництва з прийнятими відповідними змінами (Івано-Франківськ); зареєстровано 50 нових жінок-підприємниць, а також 140 жінок отримали підприємницькі навички (75 — з Хоролу, 15 — зі Львова, 50 — з Івано-Франківська).

zip
Результати впровадження гендерних ініціатив. Корисні й практичні матеріали, які можна брати за основу в роботі за багатьма напрямами, наприклад під час проведення навчань для підвищення кваліфікації жінок; для розроблення гендерних паспортів міст; створення умов молодим дівчатам для стажування. Також ці матеріали можуть стати підґрунтям для багатьох нових ідей на шляху до гендерної рівності.

Хартія рівності

Проект ПРОМІС продовжує поширювати успішний досвід мiста Вінниці, яке стало першим українським містом, що приєдналося до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, а пізніше ухвалило Концепцію Програми «Місто за рівність» на період до 2023 року». У червні 2018 року за підтримки Проекту ПРОМІС керівний персонал АМУ взяв участь у конференції Ради європейських муніципалітетів та регіонів (CERM) з Хартії ЄС у Більбао (Іспанія) разом із Вінницею, Житомиром та Ірпінем. Цей факт та подальша співпраця привели до того, що Житомир та Ірпінь стали наступними підписантами від української сторони, а АМУ стала офіційним національним координатором Хартії. АМУ підтримує українські міста в процесі приєднання до Хартії, розроблення планів дій, моніторингу їх реалізації та встановленні робочих зв’язків із CERM (на сьогодні вже більше 70 міст отримали допомогу). Проект ПРОМІС надає необхідну експертну підтримку, збирає та розповсюджує кращі практики українських міст, які вже пройшли шлях приєднання до Хартії. В грудні 2018 року був проведений перший всеукраїнський практичний форум з реалізації зобов’язань підписантів Хартії. У березні 2019 року Проект організував вебінар, під час якого було надано роз’яснення та поради щодо того, як приєднатися до Хартії та якими мають бути наступні кроки.

MockUp-Gender-2020-05 Посібник «Ґендерне інтегрування на місцевому рівні. Досвід міст, що приєдналися до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків», 2020

Ґендерний підхід є частиною доброго врядування. Саме тому понад 1000 європейських міст та органів місцевого самоврядування інтегрують принципи Європейської хартії рівності жінок і чоловіків на місцевому рівні. В Україні цей процес поступово набирає обертів. У Посібнику зібрані практичні кейси з ґендерного інтегрування на місцевому рівні в Україні та світі. Крім того, автори публікації детально розглянули окремі приклади ґендерних ініціатив різних українських міст.

zip
У цьому розділі знайдуть для себе важливу інформацію представники й представниці громад, які мають бажання дізнатися про цей інструмент досягнення рівності: текст Хартії та зразки документів щодо її підписання з досвіду міст-підписантів (Вінниця, Житомир, Ірпінь, Харків та ін.). Крім того, інформація доповнюватиметься матеріалами, які допомагатимуть на всіх етапах,– підготовка, підписання та впровадження положень Хартії.

Гендерно орієнтоване бюджетування

За підтримки Проекту ПРОМІС представники трьох міст-партнерів пройшли навчання та провели гендерний аналіз місцевих бюджетів, що привів до змін у їхніх бюджетних програмах (Мелітополь, Горішні Плавні та Івано-Франківськ). Планується продовжити підтримку цих міст, а також забезпечити навчання та консультаційну підтримку у ще п’яти містах (Миргород, Кременчук, Первомайськ, Хмільник, Коломия). Цю діяльність проводить зовнішня сертифікована тренерка з питань гендерного бюджетування, яка і надалі буде підтримувати міста протягом всього процесу.

zip
Тут зібрано матеріали, які стануть у нагоді тим, хто починає роботу в цьому напрямі: методичні рекомендації, регуляторні документи, навчальні програми та підсумкові звіти міст, які вже почали впроваджувати ГОБ.

Формування порядку денного країни

На національному рівні Проект ПРОМІС тісно співпрацює з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики та долучився до розробки відповідної Стратегії на 2018—2020 роки. Крім того, Проект ПРОМІС спільно з Мiжфракцiйним Об’єднанням Рiвнi Мoжливoстi Верховної Ради Украïни організували Ій та II-й Український Жіночий Конгрес, де видатні канадські спiкери і спікерки поділилися найкращими канадськими практиками та підходами щoдo забезпечення гендернoï рiвнoстi в сферi екoнoмiчнoгo рoзвитку та залучення жінок у політику. Крім кoнгресу на національному рівні, проведено також три регіональні жiнoчi конгреси за участю Проекту ПРОМІС і інших партнерів програми.

Стратегічне планування

Проект ПРОМІС надає консультаційну підтримку містам партнерам під час розроблення стратегічних документів з метою включення показників, які сприяють досягненню гендерної рівності. Стратегії місцевого економічного розвитку мають великий потенціал для усунення економічної та іншої нерівності між жінками та чоловіками. Саме тому вкрай важливо включати в них рекомендації та кроки, спрямовані на подолання гендерної нерівності.

Проект ПРОМІС інтегрує питання гендерної рівності в навчальні заходи, які проводяться для фахівців та фахівчинь з місцевого економічного розвитку, в дослідження та посібники для працівників і працівниць органів влади, представників та представниць громади і бізнесу з питань формування і впровадження стратегічних планів місцевого розвитку.

zip
Інструменти пoпередьoгo проекту МЕРМ містять у собі напрацювання щодо аудиту безпеки територій, інформаційні ресурси на гендерну тематику, а також інші практичні інструменти для впровадження гендерної рівності та її впливу на місцевий економічний розвиток.

Гендерний паспорт міста

Впродовж 2018 року три українських міста розробили гендерні паспорти. Цю діяльність було впроваджено за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, що підтримало спільну діяльність Асоціації міст України та проекту міжнародної технічної допомоги прoекту ПРОМІС

Гендерний паспорт – це інформаційний інструмент, який допомагає муніципалітетам приймати рішення, що спрямовані на вирішення проблем всіх верств населення і відповідають реальним потребам різних груп людей. Для розробки такого паспорту необхідно зібрати та проаналізувати великий масив даних, щоб отримати відповіді на такі важливи для громади питання, як: чи є розподіл ресурсів обгрунтованим та чесним? Чи відповідають прийняті рішення реальним потребам громадян, враховуючи стать, вік, соціальний статус, наявність інвалідності та інші особливості людини?

В процесі розробки паспортів міста зіштовхнулися із численними викликами, зокрема значним дефіцитом гендерно диференцiйoваних показників та статистики. Як міста вирішували складні питання під час розробки гендерного паспорта та як зробити цей інструмент більш досконалим, а результат сталим, ви можете дізнатись після ознайомлення із досвідом розробки гендерних паспортів містами Львів, Харків та Житомир.

pdf Ґендерне обличчя Житомира
pdf Ґендерний паспорт Харкова
pdf Ґендерний портрет Львова

Різне

У цьoму розділі розміщено матеріали, які не входять до означеної вище структури документів, але так само є корисними для тих, хто цікавиться інформацією на тему гендерної рівності: жіноче та соціальне підприємництво, урахування гендерних аспектів в інформаційних матеріалах тощо.

zip
изображение_viber_2019-12-17_20-49-57 (1) pdf