WEB-2020-02-06-ua

У 2027 році – переконані мешканці Коломиї – місто стане зразком якісного урбаністичного середовища, а також економічним і туристичним центром Прикарпаття. Такі два стратегічні напрями було обрано як вирішальні для подальшого розвитку економіки та міста загалом. Для кожного з векторів розвитку розроблено окремі стратегічні цілі, програми й проекти з визначеними засобами реалізації, відповідальними інституціями та часовими межами.

Роботу над плануванням стратегічного розвитку Коломиї розпочали за підтримки Проекту ПРОМІС 4 роки тому. До робочої групи ввійшли рівною мірою представники влади, громади та бізнесу, об’єднані бажанням долучитися до розвитку Коломиї як динамічного та креативного міста, де будуть гармонійно поєднані інноваційна промисловість, висока якість життя та безпечне довкілля. Процес роботи над стратегією постійно висвітлювали в місцевих і регіональних ЗМІ, а засідання проводили у відкритому режимі. Таким чином до створення стратегії розвитку міста вдалося залучити майже 60 осіб: представників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, бізнесу, організацій громадянського суспільства, мешканців міста. Загалом вони подали понад 90 ідей проектів щодо місцевого розвитку, подолання актуальних для громади проблем, залучення додаткових ресурсів, започаткування партнерств, покращення міського іміджу.

quot

«Приблизно половину робочої групи, яка працювала над Стратегією розвитку Коломиї, становили представники громадських організацій і мешканці міста. Громадськість висловила чимало побажань стосовно інфраструктури міста: поліпшення стану доріг і тротуарів, а також облаштування скверів, зелених зон, парків. Під час засідань чимало часу обговорювали протилежні позиції та думки, і, хоч нас було доволі багато, вдалося знайти компромісні й насправді спільні рішення. Більшість запропонованих громадою ідей проектів, що відповідали цілям Стратегії, були враховані в плані її реалізації», — зазначила Олена Остяк, начальниця відділу економіки Коломийської міської ради.

Реалізацію Стратегії розвитку Коломиї розділено на три етапи. На початковому етапі у 2017 року відповідно до поставлених стратегічних цілей і з огляду на наявні та передбачувані можливості розвитку міста було підготовлено План реалізації Стратегії. У ньому враховано подані громадськістю пропозиції, які оцінено й згруповано в тематичні програми, зважаючи на їх взаємне посилення й доповнення. План розроблено за участі тієї самої робочої групи, що готувала Стратегію. Консультанти Проекту ПРОМІС допомогли пріоритезувати запропоновані ідеї на предмет релевантності стратегічним цілям і написати технічні завдання для цих проектів.

quot

«Найскладнішим завданням для робочої групи була підготовка Плану реалізації Стратегії. Адже коли треба конкретизувати ідеї на папері, внести конкретні показники, обрати терміни, визначити відповідальних, задіяти ресурси – доводиться здійснити цілий стрибок від образного до раціонального плану дій. Тим не менше, саме в Коломиї нам вдалося скласти дуже вдалу дорожню карту реалізації Стратегії. Критично важливим є те, що відповідальні структурні підрозділи міської ради аналізують стан реалізації Стратегії, регулярно звітують про статус виконання проектів і формулюють, що буде зроблено в наступні періоди.Стратегічне планування спільно з громадою корисне насамперед тому, що люди згуртувалися: міська влада, підприємці, громадські організації та інші жителі міста разом у робочій обстановці мали можливість для живого й конструктивного діалогу. У результаті численних дискусій склалася єдина картина напрямку руху міста. Коли виділяються кошти на реалізацію заходів, які зазначено в Стратегії, уже не виникає запитань, чому їх туди спрямовано. Залишається лише колективними зусиллями реалізовувати заплановане й насолоджуватися результатами, які приведуть до покращення не лише конкурентної позиції міста, а й якості життя в ньому», — розповів Олександр Волошинський, консультант Проекту ПРОМІС.

У рамках Плану реалізації Стратегії виділено дві програми відповідно до стратегічних напрямів розвитку Коломиї. Перша охоплює заходи для досягнення цілі «Коломия регіональний та туристичний центр Прикарпаття» і успішно реалізувала 21 проект до кінця 2019 року. Серед позитивних результатів: створено Інститут розвитку міста Коломиї, завершено проект «Встановлення меж міста Коломиї», виділено кошти на підтримку культурних заходів, проведено Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки», фестиваль «Писанка», виготовлено презентаційні ролики про туристичну привабливість міста.

Друга ж програма відповідає стратегічному напряму «Коломия місто якісного міського середовища» та передбачала реалізацію ще 41 проекту розвитку. У втіленні цієї програми Коломия теж досягла успіхів: завершено капітальний ремонт кількох вулиць міста, відкрито осередок для безпритульних тварин, запущено службу перевезення людей з інвалідністю, втілено проект будинку нічного перебування для безпритульних осіб, завершено реконструкцію дамби на річці Прут, запроваджено заходи з енергозбереження для економії паливно-енергетичних ресурсів, проведено енергоаудит і термомодернізацію будівель бюджетної сфери міста, розпочато будівництво басейну Н2О-CLASSIC та ще багато іншого.

Проект ПРОМІС допомагає зі стратегічним плануванням розвитку й іншим українським містам. Загалом із 2015 року 16 міст чотирьох областей України отримують підтримку щодо формування та впровадження як стратегічних, так і програмних документів розвитку. З огляду на процес децентралізації та посилення ролі територіальних громад розроблення стратегій розвитку міст сьогодні є одним із найважливіших завдань для органів місцевого самоврядування по всій Україні. З‑поміж чималої кількості наявних методик стратегічного планування підхід, який використовує Проект ПРОМІС, є унікальним з огляду на такі чотири компоненти: залучення громадськості на всіх етапах розроблення та впровадження стратегії розвитку міста; урахування аспектів гендерної рівності; досягнення цілей екологічної збалансованості; утворення відповідальних органів і супровід процесу досягнення цілей, упровадження завдань і заходів стратегії. Дуже цінним компонентом у діяльності Проекту ПРОМІС є написання спільно з громадами міст планів реалізації стратегій, адже саме вони конкретизують кожен крок на шляху досягнення цілей стратегічного розвитку. Плани реалізації — унікальні продукти колективної роботи: місцева громада вказує на реальні потреби й ресурси свого міста, а експерти Проекту ПРОМІС скеровують процес створення плану, допомагають грамотно його оформити та згодом координують його впровадження.


pdf Завантажити історію успіху