WEB-03-04-UaУпродовж останніх чотирьох років Проект ПРОМІС у співпраці з Асоціацією міст України (АМУ), яка представляє та лобіює інтереси місцевих громад і має у своєму складі 872 територіальні громади в усіх областях, активно діє в напрямі впровадження гендерної рівності в Україні. Практичним інструментом реалізації політики рівності на місцевому рівні сьогодні стала Європейська хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. В Україні першим підписантом Хартії стала у 2017 році Вінниця, місто-партнер Проекту ПРОМІС. А на цей час до неї приєдналися вже понад 60 українських міст.

Загалом Європейську хартію рівності жінок і чоловіків підтримали понад 1000 європейських міст. В Україні ж цей рух активно набирає обертів: після Вінниці у 2018 році зареєстрованими підписантами стали Одеса, Житомир, Харків, Ірпінь, Білгород-Дністровський та інші. А станом на лютий 2020 року 64 українські міста пройшли фінальний етап підписання документа та більш як 20 перебувають на шляху до приєднання. В основі їхнього рішення лежить переконання, що врахування інтересів, потенціалу та потреб кожної статі є винятково важливим для ухвалення обґрунтованих рішень, справедливого розподілу ресурсів, пільг і відповідальності між жінками та чоловіками, а також рівного доступу до послуг і вигід місцевого економічного розвитку.

Європейську хартію рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад як один з основоположних документів у сфері забезпечення гендерної рівності розробила у 2004 році Рада європейських муніципалітетів і регіонів. Хартія допомагає органам місцевого самоврядування досягати рівності у громадах завдяки ідентифікації та мінімізації ризиків дискримінації за будь-якими ознаками — статі, раси, етнічного чи соціального походження, генетичних особливостей, мови, релігії чи переконань, політичних або інших поглядів, належності до національних меншин, майнового стану, місця народження, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації.

quot

«У підписантів Хартії змінюється передусім сам підхід до роботи. Органи місцевого самоврядування публічно визнають, що вони готові працювати за європейськими принципами щодо гендерної рівності. Протягом двох років після прийняття Хартії місто має скласти План дій для досягнення рівності, у якому визначити пріоритети, дії та ресурси для їх реалізації.

Спільно з Проектом ПРОМІС Асоціація міст України активно займається промоцією впровадження гендерної рівності в державі. У нас є два основні напрями дії: Секція рівності жінок і чоловіків, з якої, власне, усе почалось у 2012 році, і щорічний Форум підписантів Хартії, теж ініційований Проектом ПРОМІС. Усі ми розуміємо, що впровадження гендерної рівності — це комплексний процес і кожен крок уперед має значення», — переконаний Володимир Нижник, менеджер проекту ПРОМІС в АМУ та національний координатор із питань упровадження Хартії.

Проблема нерівності можливостей різних соціальних груп, жінок і чоловіків притаманна кожній сфері суспільного життя, тож варто зосередити на ній увагу і почати діяти в напрямку творення справедливого суспільства. У 2019 році Україна за індексом глобального гендерного розриву з-поміж 149 країн посіла 65 місце, а оцінка паритету сягнула 70,8%. Попри певний щорічний прогрес, двома найскладнішими гендерними розривами в нас залишаються надання рівних економічних можливостей і залученість у політичне життя.

Головним майданчиком для впровадження якісних змін на цей час є місцевий рівень, особливо в контексті реформи децентралізації влади. Першочерговим викликом для органів місцевого самоврядування є врахування гендерних особливостей під час планування, адже саме місцеві органи влади мають широкі можливості для аналізу потреб жінок і чоловіків та повноваження планувати розвиток громади. Як уже було згадано, першим українським містом – підписантом Хартії стала Вінниця. Ідея щодо такого кроку виникла під час дискусій у рамках засідань Секції з питань забезпечення рівності жінок і чоловіків АМУ. Проект ПРОМІС підтримав Вінницю в розробленні програмного документа з метою сприяння реалізації зобов’язань щодо Європейської хартії рівності.

quot

«Наша організація лобіювала прийняття рішення про підписання Європейської хартії рівності у Вінниці та у співпраці з Департаментом соціальної політики міської ради розробляла проект міської Програми «Громада за рівність» щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2023 року. Вагомим компонентом програми є навчання, адже першочергове завдання Програми — це підвищення рівня спроможності представників органів місцевого самоврядування щодо врахування гендерної перспективи в проектах і програмах міської ради, для чого необхідною умовою є саме рівень гендерної чутливості розробників цих програм.
Додатково планується проведення гендерного аналізу та оновленого гендерного профілю Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, що створена в листопаді 2018 року (скорочено — ОТГ). Можливо, буде виявлено певні групи людей, що потребують урахування їхніх потреб. У планах навчання з гендерно орієнтованого бюджетування. Також Програмою заплановано компонент зі збалансованого представництва у виборних органах: відбудеться підписання Меморандуму з головами осередків політичних партій на території Вінницької міської ОТГ з метою дотримання законодавчо встановлених гендерних квот для збільшення кількості жінок-кандидаток у виборчих списках», — розповіла Світлана Ходакова, голова правління ГО «Інститут місцевої демократії «Відкрите суспільство» й експертка з гендерних питань.

Усвідомлюючи економічні аргументи на користь гендерної рівності та бажаючи підсилити залученість жінок до бізнесу, Проект ПРОМІС також підтримує ініціативи, спрямовані на підвищення спроможності жінок до успішної економічної діяльності: проведення Українського Жіночого Конгресу, Всеукраїнського конкурсу на кращі жіночі ініціативи у сфері економічного розвитку громади, святкування Міжнародного дня жіночого підприємництва.

quot

«На мою думку, на шляху до гендерної рівності в Україні слід орієнтуватися на три основні аспекти: стратегічний, політичний та економічний. По-перше, при плануванні місцевого розвитку завжди має бути враховано те, що громада не є однорідною і потреби та інтереси всіх груп населення необхідно взяти до уваги. Наприклад, Проект ПРОМІС підтримує розробку стратегій розвитку міст і, перш ніж їх буде прийнято в міських радах, документи обов’язково проходять аналіз гендерних експертів. По-друге, потрібно залучати більше жінок до політики на всіх рівнях. Актуальна ситуація в державі така, що чим вищим є рівень влади, тим менше там представлені жінки, — у парламенті маємо 20,28 % жінок. Є багато досліджень, які свідчать про те, що принаймні 30 % жінок має бути задіяно на всіх щаблях влади; це та критична маса, після досягнення якої запускається незворотний процес. Також важливим є те, що містам надається підтримка у розробленні планів реалізації зобов’язань згідно з Хартією.
І третє — це економічний аспект: потрібно створювати та лобіювати умови для розвитку жіночого бізнесу. Уже третій рік поспіль АМУ в рамках Проекту ПРОМІС успішно проводить конкурс на фінансування короткострокових гендерних ініціатив, що мають на меті сприяти участі жінок у місцевому економічному розвитку. Станом на 2020 рік було підтримано вже 24 ініціативи, серед яких є: тренінги з підприємництва для жінок, підвищення обізнаності серед широкого загалу, гендерні профілі та паспорти міст, посібник для ОМС з інтеграції гендерної складової, кампанії із залучення жінок до політики, бізнесу, ІТ-сектору, програма стажування для жінок у міській раді тощо. Метою такого конкурсу є не лише впровадити ініціативи переможців, а й поширювати їхній досвід на інші міста, популяризувати і масштабувати ідею», — поділилася Олена Тихомирова, експертка з питань гендерної рівності Проекту ПРОМІС.

Підписання Європейської хартії рівності жінок і чоловіків є важливим кроком уперед у розвитку місцевих громад. У масштабах України процес визнання важливості рівних прав і можливостей людей незалежно від статі врешті набув незворотного характеру та розгортається далі. Спільно з Асоціацією міст України Проект ПРОМІС долучився до процесу впровадження Європейської хартії рівності в українських містах і продовжує надавати підтримку містам-підписантам.


pdf Завантажити історію успіху