Окремим фокусом Проекту ПРОМІС є забезпечення сталості впроваджених ініціатив та акумуляція їх успішних результатів у знання за допомогою розробки експертних посібників та кейс-стаді. Депозитарій знань Проекту стане в нагоді кожному, хто хоче успішно та активно розвивати свою громаду.
Підготовка посібника стала результатом дослідження й упровадження практик гендерно орієнтованого бюджетування в діяльність органів місцевого самоврядування (ОМС) міст-партнерів Проекту ПРОМІС. Посібник допоможе керівникам і відповідальним працівникам ОМС покроково визначити оптимальний шлях упровадження системних змін з удосконалення бюджетного процесу і впровадження принципів рівності та справедливості в розподілі ресурсів

Посібник допоможе керівникам і працівникам органів місцевого самоврядування оцінити можливості та переваги зростання «зелених» міст, визначити перелік необхідних заходів та сформувати відповідну політику у своєму місті чи регіоні

Посібник допоможе керівникам і відповідальним за комунікацію працівникам органів місцевого самоврядування встановити через правдиві та достовірні комунікації довіру членів місцевої громади, інституцій громадянського суспільства та інших стейкхолдерів під час кризових і надзвичайних ситуацій. Також посібник може бути корисний державним службовцям, керівникам комунальних закладів та підприємств, громадським активістам, науковцям і студентам, що вивчають публічне адміністрування та комунікацію

Сьогодні Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) є найбільшим джерелом конкурсного бюджетного фінансування на реалізацію проектів регіонального розвитку. Практичний посібник має на меті допомогти розібратися з особливостями управління державною регіональною політикою, правилами роботи ДФРР, порядком підготовки та впровадження проектів регіонального розвитку

Матеріали, наведені в посібнику, містять загальну характеристику найпоширеніших і відносно нових для України інструментів фінансування місцевого економічного розвитку, огляд актуального міжнародного досвіду й української практики з відповідних питань. Крім того, у посібнику є огляд положень нормативно-правових актів і процедур (алгоритмів) застосування відповідних інструментів. У посібнику також надано опис інституційної бази, необхідної для успішного застосування розглянутих інструментів фінансування місцевого економічного розвитку.

Запорукою високої якості життя в місті є його збалансований еколого-соціально-економічний розвиток. Створення екологічного паспорту міста дає змогу формувати актуальну екологічну політику та ефективно впроваджувати належну стратегію господарської діяльності з урахуванням екологічного фактора. В практичному посібнику зібрані детальні рекомендації для кожного з етапів розробки екопаспорта.

Ґендерний підхід є частиною доброго врядування. Саме тому понад 1000 європейських міст та органів місцевого самоврядування інтегрують принципи Європейської хартії рівності жінок і чоловіків на місцевому рівні. В Україні цей процес поступово набирає обертів. У Посібнику зібрані практичні кейси з ґендерного інтегрування на місцевому рівні в Україні та світі. Крім того, автори публікації детально розглянули окремі приклади ґендерних ініціатив різних українських міст.

Зростання ролі місцевого самоврядування в Україні природньо призводить до підвищення рівня уваги до органів місцевого самоврядування (ОМС) з боку громадськості. За таких умов уміння правильно доносити свою позицію до членів громади, використовуючи для цього як традиційні ЗМІ, так і соціальні медіа, є важливою складовою роботи кожного міського голови, депутата місцевої ради та відповідального працівника виконавчого комітету ОМС. В довіднику зібрано відповіді на основні питання стосовно роботи з журналістами, використання нових медіа, функціоналу прес-служби та юридичних аспектів співпраці зі ЗМІ.

Інтенсивний розвиток партиципаторного бюджету в Україні ставить перед практиками чимало викликів щодо забезпечення стійкості та довготривалості цього учасницького механізму. У цій публікації, крім опису методології та кращих практик упровадження Громадського бюджету в українських громадах, автори зосереджують увагу на речах, які важливо врахувати в процесі реалізації Громадського бюджету. Публікація також містить рекомендації щодо впровадження та пошуку нових ідей для Громадського бюджету.

Метою Стандартів залучення та супроводу інвесторів на місцевому та регіональному рівні (далі – Стандарти) є систематизація та впровадження кращих національних і світових практик управління інвестиційною діяльністю на місцевому та регіональному рівні, уніфікація та оптимізація процесу підготовки інвестиційних матеріалів та продуктів, зокрема, у сфері територіального маркетингу, забезпечення діяльності з пошуку, залучення, супроводу та обслуговування інвесторів, сприяння реалізації інвестиційних проектів. Стандарти становлять єдиний цілісний підхід до роботи з інвесторами та сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості та зростанню інвестиційної активності відповідних адміністративно-територіальних одиниць

Методичні рекомендації покликані допомогти містам – підписантам Хартії розробити план імплементації її засад і принципів. Видання розкриває практичну сутність Хартії, допомагає визначити способи її використання як інструменту досягнення рівності в житті громади. За допомогою цих рекомендацій громада може визначити пріоритетні напрями дій, встановити належні індикатори та дослідити, як змінюються показники під впливом управлінських рішень.

Експрес-аналіз (ЕА) проводиться для виявлення проблем місцевого рівня, які перешкоджають розвитку бізнесу, а також із метою підготовки рекомендацій щодо усунення цих проблем або їх мінімізації та унеможливлення появи в майбутньому. До того ж проведення ЕА дасть змогу визначити стан відповідності місцевого бізнес-клімату основним вимогам Акта з питань малого бізнесу для Європи, а саме – стосовно дотримання принципу «Спочатку думай про малих» при розробленні та реалізації місцевої регуляторної політики.