Метою Стандартів залучення та супроводу інвесторів на місцевому та регіональному рівні (далі – Стандарти) є систематизація та впровадження кращих національних і світових практик управління інвестиційною діяльністю на місцевому та регіональному рівні, уніфікація та оптимізація процесу підготовки інвестиційних матеріалів та продуктів, зокрема, у сфері територіального маркетингу, забезпечення діяльності з пошуку, залучення, супроводу та обслуговування інвесторів, сприяння реалізації інвестиційних проектів. Стандарти становлять єдиний цілісний підхід до роботи з інвесторами та сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості та зростанню інвестиційної активності відповідних адміністративно-територіальних одиниць

Документ дасть змогу потенційному інвестору отримати повну й достовірну інформацію про економічний потенціал регіону, інвестиційний клімат, систему підтримки підприємництва, дозволить об’єктивно оцінити привабливість вкладення капіталу, знайти надійних партнерів та прийняти рішення про початок роботи в Запорізькій області

Предметом цього аналізу передусім є стан інвестиційної діяльності у визначених областях України. Для оцінки стану інвестиційного середовища експертом було визначений необхідний інструментарій та засоби аналізу, здійснено низку послідовних кроків, які дозволили
належною мірою з’ясувати стан справ, тенденції, потреби в інвестиціях, наявні досягнення та існуючі проблеми