Це видання покликане розкрити інструменти і способи розбудови ефективності бізнес-асоціацій в Україні на прикладі 10 спілок, у підтримку яких Проект ПРОМІС інвестував упродовж шести років.
Функціонування успішних об’єднань підприємців каталізує розвиток бізнес-клімату міст та інфраструктури регіонів, посилює відповідальність уряду й активність громад, сприяє доступу до міжнародних ринків, що разом є запорукою економічного зростання в Україні.

Звіт є узагальненням результатів експрес-аналізу місцевого бізнес-клімату Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської та Полтавської областей. Результати цього дослідження стануть у пригоді бізнес-асоціаціям під час моніторингу й оцінки діяльності ОМС щодо вдосконалення місцевого бізнес-клімату

Процеси глобалізації змушують регіони конкурувати за ресурси та інвестиції. Від їх залучення прямо залежить рівень сталого розвитку територій і добробут мешканців. Кейс-стаді розкриває ключові чинники ефективного системного підходу Проекту ПРОМІС до впровадження інвестиційних інструментів. Публікація допоможе розробити та реалізувати їх у вашому регіоні, місті, селищі, селі чи об’єднаній територіальній громаді.

Експрес-аналіз (ЕА) проводиться для виявлення проблем місцевого рівня, які перешкоджають розвитку бізнесу, а також із метою підготовки рекомендацій щодо усунення цих проблем або їх мінімізації та унеможливлення появи в майбутньому. До того ж проведення ЕА дасть змогу визначити стан відповідності місцевого бізнес-клімату основним вимогам Акта з питань малого бізнесу для Європи, а саме – стосовно дотримання принципу «Спочатку думай про малих» при розробленні та реалізації місцевої регуляторної політики.

Міста-партнери Проекту ПРОМІС мають досвід формування бізнес-об’єднань, проте вони перебувають лише на початковому етапі використання їхніх переваг для вирішення підприємницьких проблем. Подальша розбудова бізнес-формувань задля захисту та просування інтересів представників МСП залишається актуальним завданням для бізнес-спільнот та органів влади міст-партнерів Проекту ПРОМІС. Саме це стало головним мотиваційним чинником для проведення цього дослідження

Метою цього посібника є сприяння інтеграції принципів екологічної збалансованості в успішну бізнес-діяльність МСП. У деяких випадках це означає, що існуючі МСП можуть запровадити зелену стратегію, аби включити нові цілі та завдання щодо екологічної збалансованості до своєї загальної діяльності. В інших випадках це свідчить про те, що може бути започатковано нові підприємства, робота яких спеціально спрямовуватиметься на виробництво зелених продуктів або надання зелених послуг.
Основна цільова аудиторія цього посібника – керівники МСП. Посібник також можуть використовувати в
державному секторі посадовці, які ухвалюють рішення щодо стимулювання розвитку зелених МСП, а також
агенції, залучені до розвитку бізнесу

Посібник розкриває значення поняття «соціальне підприємство» та знайомить читача з кращими прикладами соціального підприємництва в Україні та за кордоном. Читач дізнається про основні ознаки, що визначають соціальне підприємництво, та його організаційно-правові форми, ознайомиться з історією виникнення соціального підприємництва, а також зрозуміє, в чому полягає відмінність між соціальним підприємництвом та комерційним підприємництвом і діяльністю громадських організацій.

Об’єктом цього дослідження є бізнес-середовище пілотних областей як сукупність умов для ведення підприємницької діяльності, на які впливають ОМС (на прикладі міських рад 16 міст-партнерів Проекту ПРОМІС), через місцеві нормативно-правові акти, процедури їхнього унормування, а також усталені практики взаємодії бізнесу та влади. Мета дослідження: виявити несприятливі регулювання та практики, спільні для ділового клімату 16 міст-партнерів; розробити рекомендації/дорожню карту для ОМС щодо покращення місцевого бізнес-клімату.