Запорукою високої якості життя в місті є його збалансований еколого-соціально-економічний розвиток. Створення екологічного паспорту міста дає змогу формувати актуальну екологічну політику та ефективно впроваджувати належну стратегію господарської діяльності з урахуванням екологічного фактора. В практичному посібнику зібрані детальні рекомендації для кожного з етапів розробки екопаспорта.

Стратегія розвитку Жмеринки переслідує три основних цілі: покращення умов життя мешканців, поліпшення бізнес- й інвестиційного клімату та підвищення туристичної привабливості міста. Для досягнення поставлених задач Стратегія спирається на сильні сторони, галузі та конкурентні переваги, що й лягли в основу документа.

Розробка та реалізація Стратегії здійснена на основі системи взаємопов’язаних документів, зокрема і стандартів ЄС в сфері планування розвитку територіальних громад. Її мета – вирішити спільні проблеми і реалізувати завдання з ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства.

Вінниця – сучасне місто, економіка якого динамічно розвивається. Місто має тривалі промислові традиції, потужну освітню базу, наукові школи, які працюють у сфері інформаційних технологій, інженерії, медицини. Інвестиційний паспорт буде цікавий та корисний приватним інвесторам, представникам іноземних компаній.

Сьогодні серед найважливіших завдань, які стоять перед Вінницею – суттєве нарощення інвестицій, активізація інвестиційної діяльності, збільшення притоку інвестицій в економічний та соціальний розвиток міської економіки та підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку територіальної громади.

Упродовж останніх років Прикарпаття посідає провідні місця у рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України. За обсягом іноземних інвестицій на одного жителя область увійшла у п’ятірку кращих в Україні. Інвестиції надходять від нерезидентів із майже 50 країн світу. Пріоритетне місце в інвестуванні економіки Івано-Франківщини належить країнам Європейського Союзу.

З кожним роком Запорізька область стає все більш привабливою для інвестицій. Місцева влада активно працює над тим, щоб будь-який інвестор знайшов для себе усі необхідні ресурси та можливості для ведення бізнесу не залежно від обсягів реалізованих проектів.

Полтавщина – регіон з розвиненою сільською місцевістю та функціональними промисловими територіями, який здатний готувати кадрові ресурси для його подальшого економічного розвитку. Область має потужну індустріальну базу, вагомий сільськогосподарський потенціал, висококваліфіковані кадри, багату культурно-історичну спадщину.

Сила й привабливість територіальних громад полягає у їх несхожості. В основу маркетингових стратегій територіальна громада має закладати власні унікальні ресурси. Так, одним з основних напрямів діяльності Стратегії розвитку Коломиї є розвиток міста, як регіонального, економічного та туристичного центру Прикарпаття. Реалізація Маркетингової стратегії Коломийської міської об’єднаної територіальної громади сприятиме розвитку мережі регіональних та міжнародних зв’язків, підвищенню туристичного потоку та ширшому використанню інвестиційних можливостей.

Використовуючи сучасні методи планування та впровадження комунікаційних кампаній, Комунікаційна стратегія Коломиї покликана забезпечити ефективну комунікацію з усіма пріоритетними цільовими аудиторіями, і завдяки цьому залучитися їх підтримкою. Стратегія передбачає використання всього наявного потенціалу органів міської влади та комунальних підприємств, установ і закладів для ефективної комунікації.