У процесі опрацювання Стратегії розвитку Долинського субрегіону фахівці Проекту ПРОМІС здійснювали методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, отриманих під час здійснення процесу планування, забезпечували надання консультаційних послуг з питань, які належать до всіх аспектів стратегічного планування

Стратегія скерована на покращення умов життя як мешканців міста, так і гостей, туристів, інвесторів через поліпшення бізнес- та інвестиційного клімату, його культурної привабливості, якості міського середовища та системи надання ринкових і неринкових послуг

Мета Маркетингової стратегії – створити цілісний унікальний імідж міста на внутрішньому й міжнародному ринках через формування й комплексне просування бренду міста Полтави для створення нових інвестиційних проєктів, сприяння новому рівню міжсекторальної співпраці, розвитку туристичної галузі, задоволення актуальних потреб місцевої громади, забезпечення стабільного наповнення міського бюджету

Розробку маркетингової стратегії міста Миргород здійснено для залучення фінансових інвестицій, зокрема, в курортну сферу, збільшення бюджету міста для гармонійного його розвитку, покращення середовища для туристів, підвищення рівня життя мешканців

Маркетингова стратегія є комплексом дій, спрямованих на виявлення й просування інтересів Хмільника для виконання завдань із прискорення соціально-економічного розвитку громади. Документ розроблено на основі аналізу ідентичності громади, з урахуванням цілей брендингу, аспектів позиціонування території для визначених цільових груп

Стратегія розвитку громади Горішніх Плавнів передбачає подальший рух в напрямі створення найкращих умов для тих, хто обрав, або планує обрати місто для життя й роботи. Результатом її впровадження має стати розвиток і збереження населення, утримання молодих мешканців у громаді, залучення додаткових інвестицій у її розвиток, збільшення кількості відвідувачів і гостей

Головною метою Програми є забезпечення умов для посилення конкурентоспроможності місцевих МСП шляхом реалізації Плану заходів, що включає перелік конкретних проектів для покращення бізнес-клімату, розвитку бізнес-інфраструктури та послуг, доступу до фінансових ресурсів, посилення співпраці органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, бізнес-об’єднань щодо спільного вироблення та реалізації політики розвитку підприємництва, а також покращення навичок та вмінь власників та персоналу МСП

Програма є результатом співпраці і порозуміння представників малого та середнього підприємництва міста, громадського активу, міської ради, проекту ПРОМІС. При розробці цієї програми був врахований успішний досвід ЄС розвитку малого бізнесу, національні пріоритети економічного розвитку, визначені в Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, а також місцеві особливості Яремчанського регіону

Метою програми є розбудова екосистеми розвитку підприємництва у Вінницькій міській територіальній громаді для забезпечення конкурентоспроможності місцевих МСП в Україні та на міжнародних ринках, а також залучення населення до підприємницької діяльності.

Запорукою високої якості життя в місті є його збалансований еколого-соціально-економічний розвиток. Створення екологічного паспорту міста дає змогу формувати актуальну екологічну політику та ефективно впроваджувати належну стратегію господарської діяльності з урахуванням екологічного фактора. В практичному посібнику зібрані детальні рекомендації для кожного з етапів розробки екопаспорта.