Проект ПРОМІС підтримав розробку стратегій розвитку для міст-партнерів. Методологія стратегічного планування передбачала застосування експертно-громадського підходу. Тож у кожному місті було створено робочі групи, до яких входили представники влади, бізнесу, громади. Далі спільно з громадами міст було розроблено плани реалізації стратегій та індивідуальні системи моніторингу результатів впровадження стратегій.Мета розробки Стратегії полягає у визначенні напрямів і цілей розвитку, які сприятимуть економічному зростанню, підвищенню конкурентоспроможності міста та, у кінцевому результаті, покращенню якості життя мешканців. На основі визначених пріоритетних сфер розвитку міста сформовано План реалізації Стратегії, який включає найважливіші місцеві проекти та визначає зміст, терміни, та характер муніципальних трансформацій

Стратегічний план розвитку міста Енергодара до 2027 року є важливим документом, який відображає бачення майбутнього розвитку міста мешканцями, ставить цілі, закладає принципи їх досягнення та пропонує підхід до організації й управління процесом впровадження. Стратегічний план позиціонуватиметься як плановий документ найвищого рівня в місті і є основою до планування бюджету та розвитку міста загалом, а його реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських ресурсів. Зосередження та належна координація наявних фінансових ресурсів, залучених із міського, обласного, державного бюджетів, коштів донорів та приватних інвестицій, дасть змогу забезпечити досягнення цілей, визначених у Стратегічному плані

Стратегія відображає нові амбітні цілі розвитку міста, підкреслює його конкурентні переваги на підставі існуючих природних, матеріальних, фінансових, економічних, трудових, соціальних, інтелектуальних ресурсів, які при належній організації та об’єднанні зусиль, можна використовувати для вирішення нагальних проблем місцевого розвитку. Стратегія зосереджена на напрямках, які надаватимуть розвитку території найбільші шанси в майбутньому. Головна ціль Стратегії розвитку перетворення Запоріжжя на сучасне європейське місто

Стратегія розвитку міста Коломиї скерована на покращення умов життя як мешканців міста, так і гостей, туристів, інвесторів через поліпшення бізнес- та інвестиційного клімату, його туристичної і культурної привабливості, якості міського середовища та системи надання ринкових і неринкових послуг. Основою для Стратегії стали конкурентні переваги міста, а також ті можливості, які відкриваються через зміни в його зовнішньому оточенні. Очікуваними результатами втілення Стратегії повинні стати: • Збільшення кількості робочих місць. • Підвищення рівня доходів домогосподарств. • Підвищення бізнесової та туристичної привабливості міста через поширення бренду серед інвесторів та туристів. • Підвищений рівень комфортності міського середовища та якості надання послуг

Стратегія спрямована на економічний розвиток як процес стратегічного партнерства, який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у нові та існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання, створення умов для цього розвитку на тривалий період. Економічний розвиток спрямовано на виробництво найбільшої кількості благ та створення максимальної кількості робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності, яка полягає у динамічному і більш стабільному розвитку у порівнянні з іншими регіонами, у розвитку місцевих фірм, що перемагають своїх конкурентів з інших регіонів (зі збуту, експорту, продуктивності, доходів) та джерелом якої є місцеві умови для ведення бізнесу – сприятливе бізнес-середовище

Стратегія є потужним інструментом об‘єднання лідерів бізнесу, посадовців місцевої влади, пересічних громадян для створення публічно-приватного партнерства, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем життя всіх громадян. Стратегія підкреслює конкурентні переваги території громади на підставі існуючих природних, матеріальних, фінансових, економічних, трудових, соціальних, інтелектуальних ресурсів, які при належній організації та об’єднанні зусиль можна використовувати для вирішення нагальних проблем місцевого економічного розвитку. Тому Стратегія зосереджена на напрямах, які нададуть економічному розвитку території найбільші шанси в майбутньому. Економічний розвиток передбачає формування сприятливого бізнес-середовища, створення умов для інвестування на тривалий період, що сприятиме економічному зростанню та поліпшенню якості життя громади. Залучення інвестицій, розвиток місцевих підприємств, поліпшення інфраструктури й забезпечення гідної якості життя є взаємопов’язаними сферами. Тому успішна робота над ними можлива лише за умови сприйняття їх як цілісної системи. Поліпшення в одній зі сфер сприятиме поліпшенню в інших