Джерело: офіційний сайт Полтавської міської ради та виконавчого комітету

4

Сьогодні у Полтавській міській раді відбулося розширене засідання Дорадчого комітету з ефективного врядування й розвитку та Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку міста.

Як розповіли учасники засідання, Проект ПРОМІС, що впроваджує Федерація канадських муніципалітетів, спрямований на зміцнення муніципального сектору України через підвищення потенціалу 16 міст чотирьох областей у сфері демократизації місцевого врядування та розвитку. Проект ПРОМІС передбачає впровадження інструментів демократичного відкритого врядування, створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та місцевого економічного розвитку, підтримку процесу децентралізації влади та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях, сприяння тендерній рівності через посилення ролі жінок у політичних та економічних процесах, а також популяризування екологізації міського середовища.

План реалізації Проєкту ПРОМІС передбачає розробку Стратегії забезпечення сталості результатів його впровадження. Стратегія включає заходи для забезпечення сталості пріоритетних результатів Проекту на завершальному етапі його впровадження. Якість партнерських відносин, відповідальність на місцевому рівні та розвиток спроможностей будуть і надалі включені у реалізацію Проекту. Проект ПРОМІС застосовує партиципативний підхід до управління сталістю у співпраці з партнерами, що передбачає формування конкретних Планів дій забезпечення сталості результатів впровадження Проекту ПРОМІС з кожним партнером.

Під «сталістю» у контексті Проекту ПРОМІС розуміється продовження забезпечення пріоритетних результатів впровадження Проекту після припинення надання допомоги. Найкращого ефекту можна досягнути тоді, коли партнери беруть на себе відповідальність за забезпечення пріоритетних результатів Проекту, продукти та процеси розвиваються в довгостроковій перспективі, а цілеспрямований стратегічний розвиток спроможностей для цілей сталості є невід’ємною частиною впровадження Проекту для підтримки цих цілей.

План дій забезпечення сталості результатів впровадження Проекту ПРОМІС в місті Полтава розроблено у тісній співпраці з членами Дорадчого комітету з ефективного врядування і розвитку, створеного для впровадження Проекту ПРОМІС в місті, депутатами й представниками структурних підрозділів міської ради, бізнесу й громадськості.

Взаємодія з партнерами для цілей реалізації Стратегії забезпечення сталості результатів Проекту дає можливість проаналізувати та визначити, які ініціативи, проекти і знання, здобуті завдяки інформаційним продуктам і продуктам розвитку компетенцій у рамках Проекту ПРОМІС, є найбільш пріоритетними та важливими для забезпечення довгострокової сталості в українському контексті та якими способами їх потрібно поширювати в майбутньому.

«Зараз ми знаходимося у процесі впровадження дуже багатьох проектів, які розпочали минулого року. І важливо контролювати усі моменти. Тому ми сьогодні й зібралися на засідання, аби заслухати різні сторони. Бо ж тільки партнерство, координація та об’єднання зусиль суб’єктів господарювання, місцевих органів влади, громадськості міста буде основою для досягнення позитивного результату при виконанні Плану дій сталості результатів впровадження проектів та ініціатив», – наголосив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота.

У свою чергу, головний експерт, керівник групи експертів Проекту ПРОМІС Ігор Лепьошкін зазначив, що сьогодні хоче зрозуміти та побачити як впроваджуються проекти, які ввійшли в План.

«Наступного року нам необхідно буде формувати новий План реалізації. Якщо Стратегія розрахована на 10 років, то План – на 3. Нині треба розуміти скільки з 46 проектів уже впроваджені, які на стадії впровадження. Це дуже важливо. На сьогодні є можливість профінансувати проєкти з підтримки малого та середнього бізнесу. Ми зацікавлені у тому, щоб ті ініціативи, які ми спільно розпочали, мали певний сталий характер, тобто впродовжувалися після того, як завершиться підтримка з боку нашого Проекту».

Директор Департаменту економіки і інвестицій Полтавської міської ради Віта Клименко представила моніторинг виконання плану реалізації Стратегії економічного розвитку міста Полтава на період 2018-2020 років.

«Стратегія економічного розвитку міста Полтави була затверджена у 2017 році, а План її реалізації – у 2018 році. Згідно нього було визначено 3 стратегічні цілі: 1. Розвиток бізнесу. 2. Створення сприятливого бізнес середовища. 3. Залучення інвестицій. План реалізації стратегії економічного розвитку на період 2018-2020 років налічує всього 46 проєктів. З них: завершено – 1, у стадії виконання – 37 і не розпочато 8 проєктів. Кількість заходів з реалізації проєктів: заплановано всього – 206 заходів, з них 42 – завершені, 88 – на стадії виконання і 76 не розпочато. 74% нерозпочатих заходів з причини ненастання строку реалізації і 26% – з причини реалізації у складі інших проектів», – розповіла Клименко.

За її словами, індикатором реалізації за напрямком «Розвиток бізнесу» є кількість новостворених робочих місць на підприємствах. І у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, цей показник зріс.

«Зросла і кількість туристів, які відвідали музейні установи, і кількість наданих адміністративних послуг. Зменшився відсоток безробіття у порівнянні з минулим роком. Кількість завершених інвестиційних проектів станом на 2019 також має позитивну динаміку», – сказала Віта Клименко.

Моніторинг виконання Плану дій забезпечення сталості результатів впровадження Проекту ПРОМІС буде здійснюватися через періодичне оцінювання стану впровадження ініціатив і проектів. Основним органом, який здійснюватиме моніторинг є Дорадчий комітет з ефективного врядування та розвитку міста. Члени Дорадчого органу проводитимуть аналіз стану виконання заходів з впровадження ініціатив і проектів, які мають знаний вплив і основних пріоритетів для забезпечення сталості їхніх результатів. Для моніторингу та оцінки ступеню прогресу для кожної ініціативи застосовуватимуться відповідні критерії.