изображение_viber_2020-10-23_11-56-24Співорганізаторами IV Міжнародного Запорізького екологічного форуму «Еко Форум – 2020» виступили: Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України та Міністерство освіти і науки, Запорізька міська рада, ЗОДА і ТПП та профільні об’єднання і підприємства міста та області. Підтримали організацію та проведення екофоруму низка проектів матеріально-технічної допомоги серед яких і Проект ПРОМІС.

На відкритті заходу учасників привітала Лора Хагг, головний радник з питань врядування Проекту ПРОМІС. Одним з важливих питань, на якому наголосила пані Лора, є налагодження ефективної взаємодії між органами місцевого врядування та промислових підприємств з метою запобігання нанесення шкоди довкіллю та населенню.

Панельні дискусії, тематична виставка, секційні засідання та майстер-класи в рамках форуму були спрямовані на досягнення основних цілей:

  • підвищення обізнаності у сфері кліматичних змін, обмін досвідом у розбудові ефективних кліматичних політик, обговорення можливостей для бізнесу у сфері альтернативної енергетики, міжнародного досвіду реалізації кліматичних проектів;
  • налагодження та розширення співпраці у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів між органами місцевого самоврядування, експертами, представниками промисловості і громадськості;
  • презентація новітніх технологій в галузі охорони навколишнього середовища та адаптації до змін клімату;
  • сприяння покращенню стану довкілля через залучення інвестицій, впровадженню інновацій та засад збалансованого розвитку територіальних громад.

Під час секційних засідань першого дня форуму виступили експерти Проекту ПРОМІС, зокрема, Даг Хікман, радник з питань охорони довкілля із презентаціями існуючих тематичних напрацювань.

Зі змістом посібника «Екологічний паспорт міста: методичні рекомендації» познайомив учасників конференції Геннадій Марушевський, консультант з питань охорони довкілля Проекту ПРОМІС:

“Екопаспорт міста – це аналітично-довідкове видання, в якому наведені статистичні та узагальнені дані про найважливіші екологічні проблеми міста і стан довкілля міста, а також про систему екологічного управління міста, природоохоронні заходи та участь громадськості в екологічному управлінні. Для органів влади, керівників підприємств, установ і організацій екопаспорт дає можливість сприяти формуванню на рівні міста адекватної викликам часу екологічної політики та оцінювати вірність прийнятих управлінських рішень з точки зору їхнього впливу на довкілля. Для містян і представників громадських організацій екопаспорт дає змогу відслідковувати стан і тенденції зміни параметрів довкілля в місті та здійснювати громадський контроль за екологічною політикою міста. Екологічний паспорт також сприятиме впровадженню європейських підходів до екологічної політики, в тому числі до екологічної оцінки. У 2018 році вступив у дію Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку”, який передбачає необхідність оцінювання документів державного планування на предмет потенційної шкоди для довкілля та здоров’я населення. Методичні рекомендації, напрацьовані Проектом ПРОМІС спільно з Асоціацією міст України, дають містам інструментарій з аналізу екологічних проблем міста, систематизації наявних даних про стан довкілля та підготовки стратегічної екологічної оцінки документів, ґрунтуючись на об’єктивних даних”.

Серед форматів форуму – презентації, майстер-класи, семінари, панельні дискусії та спеціалізовані секції, а також Всеукраїнський конкурс наукових робіт «Інноваційні технології адаптації промислових регіонів до змін клімату» та тематична виставка.

Проект ПРОМІС підтримує розбудову муніципального співробітництва у напрямі зниження кліматичних ризиків, залучення інвестицій та інновацій для захисту довкілля. Ці напрями діяльності дають змогу містам та їх громадам рухатися у збалансованому розвитку та бути більше впевненими у безпечному та екологічно захищеному майбутньому.